Hestra

Selv om de i Norge er mest kjent for ski- og snowboardvanter, ble den svenske hanskemakeren Hestra tuftet på å lage distingverte skinnhansker av høy kvalitet, noe de har fortsatt med uavbrutt siden stiftelsen i 1936. Hestra gjør all produksjon i sine egne verksteder og skaffer alt skinn selv, noe som gjør at hvert par hansker kan holde den høye standarden merket er kjent for. Hestra har i fire generasjoner vært en familiebedrift.