Going International - Dapper.no på engelsk!

Going International - Dapper.no på engelsk!

Scroll down for English

Oslo er på vei til å bli en internasjonal by, som stadig flere turister og innflyttere oppsøker. Det synes vi er fett! Det går nesten ikke en dag uten at vi skifter til engelsk for å rådgi en fransk ingeniør om etterbarbering eller en kinesisk student om europeiske skjortesnitt.

Samtidig representerer nettbutikken Dapper.no nå en merkesammensetning som er sjelden å finne også i internasjonal sammenheng. Dette kombinert med knirkefrie utenlandssendinger via DHL gjør at vi opplever vi stadig mer oppmerksomhet og flere bestillinger fra utlandet. Det er utrolig hyggelig at folk i Storbritannia, USA og Japan ønsker å handle i en norsk nettbutikk!

På bakgrunn av dette skifter Dapper.no språk fra norsk til engelsk. Dette vil gå gradvis, slik at alle bloggposter, nyhetsbrev og varebeskrivelser fra nå blir skrevet på engelsk, mens de gamle beskrivelsene gradvis fases ut eller oversettes, alt etter om det gjelder sesongvarer eller basisvarer som alltid skal være på lager.

Som innbyggere i en liten sjøfartsnasjon har nordmenn alltid vært et språkmektig folkeslag - allerede danningsverket Kongsspegelen fra 1100-tallet understreker at man selv har ansvar for å tilpasse seg i møte med mennesker fra andre land. På bakgrunn av de gode engelskkunnskapene her i landet ser vi ikke for oss at dette vil by på noen særlige problemer. I butikken vil du fortsatt bli møtt på norsk og all direkte kommunikasjon fra vår side vil gå på det språket du foretrekker. Ta gjerne kontakt på hei@dapper.no om du trenger oppfølging på norsk.

Ha en fin dag videre! / Have a great day!

 

ENGLISH

Oslo is quickly becoming an international city which attracts a steadily growing number of tourists and expats. We think that's great! Not a day passes without us switching to English to help a French engineer find the right aftershave or a Chinese student the right shirt.

At the same time, our webshop Dapper.no now represents a brand selection that is hard to find even in much larger countries. This, combined with speedy international deliveries through DHL, has enabled us to attract greater attention and more orders from abroad. We think it's great that so many people in the UK, US and Japan are willing to shop at a webstore in Norway!

On account of this, we are now changing the language used on Dapper.no from Norwegian to English. The switch will be gradual, so that all future blog posts, newsletters and product descriptions from now on will be written in English. Old descriptions will either be translated, in the case of never-out-of-stock items, or phased out for seasonal items.

As citizens of a small seafaring nation we Norwegians have always had a knack for learning foreign languages. Even the educational guide Speculum Regale from the 12th century emphasizes that each and every person has a responsibility to adapt when meeting people from far-away places. Due to the generally high level of English competence here in Norway we don't think this will pose any great problems for our Norwegian customers. Norwegian will still be the primary tongue in our physical shop and all our direct communication with you will happen in the language you prefer.

Have a great day! / Ha en fin dag videre!

Back to blog