Heia Grüner IL!

Heia Grüner IL!

Hva er en bydel? Er den simpelthen summen av boligmassen, tjenestene og gatenettet innenfor en kommunalt bestemt grense? Eller dreier det seg om et levende rom med en klar identitet og dugnadsånd fra dem som bor og jobber der? Vi mener helt klart det sistnevnte, og kunne for vår del ikke forestilt oss å starte butikk andre steder i byen enn Grünerløkka - den lille landsbyen øst for Akerselva. Dette minnes vi om hver dag, enten vi slapper av etter jobb i Kuba-parken eller får siste nytt om nærmiljøet fra naboen.

Etter hvert som vi har blitt en rotfestet del av Løkka er vi selvskrevne sponsorer av Grüner Fotball IL. Grüner IL kan spore sine røtter tilbake til like før 1. verdenskrig og tilbyr i dag kanskje det viktigste fritidstilbudet til barn og unge i bydelen vår. Fotballklubben har 534 medlemmer, hvorav hele 430 er barn eller ungdommer. I en tid hvor skoleelever i stadig større grad møter verden alene, enten fysisk eller online, er det viktig for oss å bidra til å hegne om de levende samlingsplassene som finnes - stedene hvor man kan danne vennskap og utfolde seg i konstruktiv retning.

Som sponsor bidrar vi til drakter til Grüner Fotball IL sine tre seniorlag. Midlene fordeles av klubben til å støtte breddeidretten, noe som er desto mer avgjørende i en bydel med 56.300 innbyggere, men få frivillige fritidsaktiviteter. Vi ønsker Grüner IL lykke til videre!

På bildene ser dere Grüner C, deres seniorlag i 8. divisjon. 

Foto: Ousu Oluf Leigh

Back to blog